Tips and Tricks – PART 8

Welcome to ATEM Turkish Language Essentials Part 8.

and, or / ve, veya
good, bad / iyi, kötü or fenağ
hot, cold / sıcak, soğuk
big, small / büyük, küçük
open, closed / açık, kapalı
beautiful, ugly / güzel, çirkin
new, old /yeni, eski
one use only / kullan at
broken / kırık
shattered / çatlak
dislocated / çıkık
dirty / pis
clean / temiz
used / kullanılmış
very / çok
too much / çok fazla
Help yourself! or please / Buyrun buy Buyrunuz is more polite.